Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara

Ohabolana Malagasy momba ny Valala

Tsy tambo isaina ireo fomba fiteny sy ohabolana malagasy ahitana ny voambolana hoe « valala ». Ireto misy vitsivitsy amin’izany:

Valala tsy an-tanana tsy atolo-jaza

Ny valala tsy azo raha tsy andrian’ilika

Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango.

Mifanipaka toy ny valala an-karona.

Valala am-pasana, miambina ny tsy an’ny tena

Aza manao toy ny valala, ny vavy no manaizana, ka ny lahy no tomamotamo

Ny valala tsy indroa mandry am-bavahady

Sambo-balala maina andro ka raha tsy azoko anio, azoko rahampitso

Valala voatango, ka very fanahy mbola velona

Rafotsibe nisambo-balala, ny valala tsy azo, ny andilana tapaka.

Aza dia molika hoatry ny tsinain’ondry; fa aoka mba ho tsotra hoatry ny tsinaim-balala

Aza manjenjena toa valala manatody

Mahita loza Ikalamomba, fa misambo-balala ho an-janak’olona

Vitsika mitondra valala , ka madilana kibo hasiana , fa ny deraderany no tsy toha

Vitsika nahazo valala: tonga ny entana fa nyvava no tsy omby

Valala an-tany mena : na dia tapaka elatra aza, tsy lany paika

Aiza no dia ho anao avokoa ny valala manatody sy ny fandria-maraina.

Ao ihany ny takatra nihinana ny valala sy ny vano nitsaingoka ny sahona.

Aza mifanipaka anatiny tahaka ny valala an-karona.

Hianareo no natao valala fiandry fasana, vorompotsy tsy mandao omby.

Izay mena valala, izay tiana malala

Lany fika toy ny banga mitsako valala, haloa: moa ny raha matsiro, hatelina : matahotra sao kenda.

Mahaiza manararaotra fa ny valala tsy indroa mandry am-bavahady

Maro ny valala fa ny ambolo no tsara soratra, maro ny omby fa ny sada no meva.

Maty an-tanana toy ny valala samborim-boka

May tratra tahaka ny valala nitanin’andro ambony vato, ny sisa no tandremana.

Mifampitsipaka toy ny valala an-karona,ny tafakatra indray no itsahina

Mpilaza mahay, ny valala misy

Mifanipaka toy ny valala an-karona

Valala am-pasana, miambina ny tsy an’ny tena

Famonom-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby