Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara

Bureau siège Mitsinjo Betanimena Toliara

Station autonome pour relevé météo

Opération "Rodobe"

Prospection intensive et extensive

Traitement terrestre

Vondron'Olona IfotonyMiady amin'ny Valala

Slider

Ohabolana Malagasy momba ny Valala

Tsy tambo isaina ireo fomba fiteny sy ohabolana malagasy ahitana ny voambolana hoe « valala ». Ireto misy vitsivitsy amin’izany:

Valala tsy an-tanana tsy atolo-jaza

Ny valala tsy azo raha tsy andrian’ilika

Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango.

Mifanipaka toy ny valala an-karona.

Valala am-pasana, miambina ny tsy an’ny tena

Aza manao toy ny valala, ny vavy no manaizana, ka ny lahy no tomamotamo

Ny valala tsy indroa mandry am-bavahady

Sambo-balala maina andro ka raha tsy azoko anio, azoko rahampitso

Valala voatango, ka very fanahy mbola velona

Rafotsibe nisambo-balala, ny valala tsy azo, ny andilana tapaka.

Aza dia molika hoatry ny tsinain’ondry; fa aoka mba ho tsotra hoatry ny tsinaim-balala

Aza manjenjena toa valala manatody

Mahita loza Ikalamomba, fa misambo-balala ho an-janak’olona

Vitsika mitondra valala , ka madilana kibo hasiana , fa ny deraderany no tsy toha

Vitsika nahazo valala: tonga ny entana fa nyvava no tsy omby

Valala an-tany mena : na dia tapaka elatra aza, tsy lany paika

Aiza no dia ho anao avokoa ny valala manatody sy ny fandria-maraina.

Ao ihany ny takatra nihinana ny valala sy ny vano nitsaingoka ny sahona.

Aza mifanipaka anatiny tahaka ny valala an-karona.

Hianareo no natao valala fiandry fasana, vorompotsy tsy mandao omby.

Izay mena valala, izay tiana malala

Lany fika toy ny banga mitsako valala, haloa: moa ny raha matsiro, hatelina : matahotra sao kenda.

Mahaiza manararaotra fa ny valala tsy indroa mandry am-bavahady

Maro ny valala fa ny ambolo no tsara soratra, maro ny omby fa ny sada no meva.

Maty an-tanana toy ny valala samborim-boka

May tratra tahaka ny valala nitanin’andro ambony vato, ny sisa no tandremana.

Mifampitsipaka toy ny valala an-karona,ny tafakatra indray no itsahina

Mpilaza mahay, ny valala misy

Mifanipaka toy ny valala an-karona

Valala am-pasana, miambina ny tsy an’ny tena

Famonom-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby