Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara

Bureau siège Mitsinjo Betanimena Toliara

Station autonome pour relevé météo

Opération "Rodobe"

Prospection intensive et extensive

Traitement terrestre

Vondron'Olona IfotonyMiady amin'ny Valala

Slider

Fidinana faobe eny ifotony

Ao anatin’ny fotoam-piadiana tanteraka ny Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara amin’izao ary tafiditra indrindra anatin’ny vanim-potoana mampisy ny valala isika noho ny toetr’andro mifanaraka tsara amin’ny fipoirany.

Manoloana izany, ho fijerana ny toe-java-misy eny ifotony dia nanatanteraka fidinana faobe ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Ivotoerana, izay nataon’Atoa Tale Jeneraly, ny Talen’ny serasera sy ny fifandraisana ary ny Tale teknika sy ireo delegasiona niara-dia tamin’izy ireo.Toerana maromaro no notsidihana ao anatin’ny faritra fitomboan’ny valala dia ny faritra Atsimo Andrefana, Androy, Anosy ary Menabe. Maro anefa ny sedra nolaovana : lalan-dratsy sy fiakaran’ny renirano, tsy laizaina intsony ny tsy fandriampahalemana, nefa toa zary fiainan’ireo mpamono valala izany. Nisy ny dinidinika sy fametrahana ny paik’ady matotra ho entina hanatanterahana ny asa famonoam-balala izay niarahana tamin’ireo lehiben’ny fari-piandidiana arovana @valala. Isaorana hatrany ireo tantsaha izay miara-mifarimbona amin’ny IFVM amin’ny famonoam-balala.

Amin’ny ankapobeny dia mbola voafehy tsara ny ady amin’ny valala amin’izao fotoana izao na dia eo aza ny fahasarotana tsy maintsy sedraina. Mampanantena ireo tompon’andraikitra fa hanao izay tratry ny heriny hatrany hahatontosana ny asa; mba hitazonana hatrany ilay teny faneva hoe « Famonoam-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mandroso »

 

 

 

 

 

 

 

Famonom-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby
-->