Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara

Vehivavy DRAEP Atsimo-Andrefana mankalaza ny 08 Martsa 2019

Anisan’ny nandray anjara mavitrika tamin’ny fankalazana ny andro maneran-tany hoan’ny Vehivavy, ny 08martsa 2019, ihany koa ny Vehivavy ato amin’ny Ministeran’ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono, ato amin’ny Faritra Atsimo-Andrefana ; izay itambaran’ny Vehivavy DREAP Atsimo-Andrefana, IFVM, PRIASO, PEPBM, ary CSA.
Notanterahina tao amin’ny FLM Katedraly Toliara ny vavaka firaisam-pinoana. Nitohy tamin’ny filaharana ny fotoana. Ary nofaranana tamin’ny fiarahana miala hetaheta sy fizarana mofomamy, izay nanamarika ny firaisankina sy firaisan-tsaina.

Vehivavy DRAEP Atsmio-Andrefana: miray hina ary vonona ho amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra!

 

 

 

 

Famonom-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby
-->