Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara

Bureau siège Mitsinjo Betanimena Toliara

Station autonome pour relevé météo

Opération "Rodobe"

Prospection intensive et extensive

Traitement terrestre

Vondron'Olona IfotonyMiady amin'ny Valala

Slider

Vehivavy DRAEP Atsimo-Andrefana mankalaza ny 08 Martsa 2019

Anisan’ny nandray anjara mavitrika tamin’ny fankalazana ny andro maneran-tany hoan’ny Vehivavy, ny 08martsa 2019, ihany koa ny Vehivavy ato amin’ny Ministeran’ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono, ato amin’ny Faritra Atsimo-Andrefana ; izay itambaran’ny Vehivavy DREAP Atsimo-Andrefana, IFVM, PRIASO, PEPBM, ary CSA.
Notanterahina tao amin’ny FLM Katedraly Toliara ny vavaka firaisam-pinoana. Nitohy tamin’ny filaharana ny fotoana. Ary nofaranana tamin’ny fiarahana miala hetaheta sy fizarana mofomamy, izay nanamarika ny firaisankina sy firaisan-tsaina.

Vehivavy DRAEP Atsmio-Andrefana: miray hina ary vonona ho amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra!

 

 

 

Famonom-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby
-->