Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara

Actuellement, l’IFVM entame sa troisième campagne de lutte, appelée « SAVAHAO » ou « Fouille », qui requiert un travail acharné. le Centre reste méfiant et l’équipe continue à intercéder. La situation acridienne ne manque effectivement pas de surprise, elle dépend énormément des conditions…

Plus de détails
Fidinana faobe eny ifotony

Ao anatin’ny fotoam-piadiana tanteraka ny Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara amin’izao ary tafiditra indrindra anatin’ny vanim-potoana mampisy ny valala isika noho ny toetr’andro mifanaraka tsara amin’ny fipoirany. Manoloana izany, ho fijerana ny toe-java-misy eny ifotony dia nanatanteraka fidinana faobe…

Plus de détails
Vehivavy DRAEP Atsimo-Andrefana mankalaza ny 08 Martsa 2019

Anisan’ny nandray anjara mavitrika tamin’ny fankalazana ny andro maneran-tany hoan’ny Vehivavy, ny 08martsa 2019, ihany koa ny Vehivavy ato amin’ny Ministeran’ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono, ato amin’ny Faritra Atsimo-Andrefana ; izay itambaran’ny Vehivavy DREAP Atsimo-Andrefana, IFVM, PRIASO, PEPBM,…

Plus de détails
IFVM se lance à la lutte anti-chenille

  La chenille légionnaire d’automne (CLA) est devenue, depuis quelque temps, l’ennemi le plus redoutable de l’agriculture malagasy. La CLA un insecte pouvant causer des dommages importants aux cultures, de préférence le maïs, mais peut également se nourrir d’autres espèces…

Plus de détails